โครงการอบรม Competency เพื่อการนำไปใช้จริงสำหรับการทำโครงงาน รุ่นที่ 3

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : คอมพิวเตอร์
 • หมวด : บริการไอที
 • ต้องการ : บริการ
 • สำนักฝึกอบรม จัดอบรม โครงการ Competency เพื่อการนำไปใช้จริงสำหรับการทำโครงงาน (Competency for Project worker) รุ่นที่ 3 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  หัวข้อการฝีกอบรม

  - ความหมายของ competency
  - แผนภาพ competency สู่การนำไปพัฒนาตัวเรา
  - การแบ่งหมวดหมู่ competency เพื่อการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อตนเอง
  - การนำ competency จับเข้ากับความรู้จำเพาะเพื่อการบรรลุสู่การทำงาน
  - ตัวอย่างและการทดลองกำหนด core competency สำหรับตัวเรา
  - วิเคราะห์และตอบคำถามเพื่อความเหมาะสมการกำหนดการเรียนรู้ของตนเพื่อเข้าใจ core competency ที่กำหนด

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา ศรีอินทร์เขียว
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร