โครงการอบรม การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอน รุ่นที่ 1

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : บริการ
 • สำนักฝึกอบรม จัดอบรม โครงการ การพัฒนาโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอน (Introduction to Python Programming Language) รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 27 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  วัตถุประสงค์

  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการทำงานภาษา Python
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนจัดการรับข้อมูล และส่งผ่านข้อมูลได้
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเห็นแนวทางการประยุกต์ใช้ภาษา Python ได้หลากหลายช่องทาง

  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็ป : http://www.training.mut.ac.th/trainingOpenRegister/gotoTrainingOpenDetails?openID=0001&trainingID=17-00017

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • กวิยา
 • อำเภอเขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร