บริการอบรมหลักสูตร PROFESSION NETWORKING WORKSHOP

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อบรมสัมนา
 • ต้องการ : บริการ
 • เป็นหลักสูตรที่นำเอาพื้นฐานความรู้ด้าน Network มาประยุกต์ใช้ในการติดตั้งงานระบบเครือข่ายต่างๆ ที่กำลังเป็นที่นิยมและใช้งานได้จริง เช่น การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย IP Camera ดูภาพได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ติดตั้งระบบการจัดการอินเทอร์เน็ตด้วย Hotspot Server เพื่อควบคุมการใช้งานและสร้างรายได้จากการใช้งานอินเทอร์เน็ต ติดตั้งระบบ Firewall เพื่อบล็อกเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆ และป้องกันเครือข่ายภายในจากการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง
  การควบคุมดูแลเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ (Diskless System) ซึ่งระบบที่กล่าวมากำลังเป็นที่นิยมใช้งานกันในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะช่วยให้การดูแลและจัดการเครือข่ายที่มีเครื่อง Client เป็นจำนวนมาให้ง่ายต่อการทำงานแล้ว ยังกล่าวถึงเทคนิคและการเลือกอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งให้คุ้มค่าต่องบประมาณอีกด้วย
  รายละเอียดหลักสูตร
  บทที่ 1 การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดด้วย กล้อง IP CAMERA
  • รู้จักกล้อง IP Camera
  • คุณสมบัติของกล้อง IP Camera
  • ข้อดี-ข้อเสียของกล้อง IP Camera
  • การนำกล้อง IP Camera ไปประยุกต์ใช้งาน
  • การเลือกซื้อกล้อง IP Camera
  • เลือกซื้อกล้องแบบ CCD หรือ CMOS
  • สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนติดตั้งกล้อง IP Camera
  • ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ D-Link DCS-920
  • การทำ Port Forward ให้กับกล้อง IP Camera
  • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่าย LAN
  • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ IP
  • ดูภาพจากกล้อง IP Camera ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ชื่อ DDNS
  • บันทึกภาพจากกล้อง IP ด้วยโปรแกรม D-ViewCam
  • ขั้นตอนการติดตั้งกล้อง IP Camera ยี่ห้อ Linksys wvc54gca
  บทที่ 2 การติดตั้งเครือข่ายไร้สายระยะไกล และระบบ Wireless Hotspot
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายระยะไกล
  • ปัจจัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายระยะไกล
  • เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้งานระหว่างเสาภายนอกอาคาร (Outdoor Antenna) กับเสาภายในอาคาร (Indoor Antenna)
  • ชนิดของเสาสัญญาณไร้สายภายนอก
  • โปรแกรม Antamedia HotSpot คืออะไร
  • การติดตั้งและกำหนดค่าการทำงานเริ่มต้น
  • การกำหนดภาพหน้าจอ Log in
  • กำหนดจำนวนผู้ใช้สูงสุดและค่า Inactivity logout
  • การกำหนดราคาค่าชั่วโมงอินเทอร์เน็ต
  • การสร้าง User Accounts
  • การตรวจสอบและแก้ไขรายละเอียดของ User Accounts
  • การตั้งค่าการพิมพ์คูปอง (ใบเสร็จ)
  • การกำหนดรหัสพาสเวิร์ดของ Admin และพนักงาน
  • การตรวจสอบรายงานและบันทึกการใช้งาน (Action Log)
  • การห้ามเข้าเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาตและตรวจสอบการเข้าเว็บไซต์ของลูกค้า
  • การบล็อคหมายเลข IP และพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อเครือข่ายภายนอก
  • กำหนดให้บางเครื่องไม่ต้อง Log in ก็ออกอินเทอร์เน็ตได้
  • กำหนดให้เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้อง Log in
  • กำหนดค่าการทำงานของฐานข้อมูลคูปอง
  • กำหนดค่าการทำงานฐานข้อมูล User Accounts
  • กำหนดค่าการทำงานอื่นๆ ของโปรแกรม
  • SMTP Roaming
  • กำหนดให้โปรแกรมแจกหมายเลข IP Address แบบ Static IP
  • กำหนดให้เครื่อง Server อื่นเข้ามาใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้
  • อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้อง Log in
  • อนุญาตให้เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องผ่านการ Log in
  บทที่ 3 การวางระบบและติดตั้ง Endian Firewall
  • รู้จัก Endian Firewall
  • ดาวน์โหลด Endian Firewall
  • การเชื่อมต่อของ Endian Firewall
  • การติดตั้ง Endian Firewall
  • กำหนดค่าเครื่อง Client เพื่อติดต่อไปยัง Endian
  • กำหนดค่าการทำงานเริ่มต้นของ Endian
  • การเข้าไปคอนฟิกผ่านหน้า Web Browser
  • รู้จักเมนูต่างๆ และกำหนดค่าการทำงานเบื้องต้น
  • กำหนดค่าการทำงานของเครือข่ายและการ์ด LAN
  • เปลี่ยนแปลงรหัสพาสเวิร์ด
  • เปิดการใช้งานผ่าน SSH
  • การ Backup และ Restore
  • คืนค่าเริ่มต้น
  • การ Shutdown และ Restart
  • กำหนดค่าการทำงานของ DHCP
  • ให้ DHCP ล็อคหมายเลข IP กับเครื่อง Client ที่ต้องการ
  • การรีโมต Endian จากภายนอกผ่านชื่อ DDNS
  • กำหนดเวลาให้ตรงตามมาตรฐานเวลาในไทย
  • เก็บ Log ให้ได้ 90 วัน ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ 2550
  • ติดตั้งและคอนฟิก Proxy Server
  • รู้จัก Proxy Server
  • กำหนดค่าการทำงานของ Proxy Server
  • การบล็อกเว็บไซต์ต่างๆ
  • การใช้ Transparent Proxy
  • การตรวจสอบและออกรายงาน Log ของ Proxy Server
  • คอนฟิก Firewall กำหนดกฎเข้า-ออกระบบเครือข่าย
  • รู้จัก Firewall
  • การบล็อกโปรแกรมต่างๆ ที่เชื่อมไปยัง Server ภายนอก
  • การทำ Port Forward ให้เครื่องจากภายนอกเข้ามา
  บทที่ 4 การติดตั้งและจัดการเครือข่ายแบบไร้ฮาร์ดดิสก์ด้วยระบบ Diskless Server
  • รู้จักระบบ Diskless
  • จุดเด่นจุดด้อยของระบบ Diskless
  • องค์ประกอบสำคัญของระบบ Diskless
  • การบู๊ตผ่าน LAN
  • การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ Diskless
  • โปรแกรม Diskless บนระบบปฏิบัติการ Windows
  • สร้างระบบจำลอง Diskless บน VMWare Server เพื่อใช้ศึกษา
  • การติดตั้ง Windows Server 2003 ที่เครื่อง Server
  • การทำ Raid 0 เพิ่มประสิทธิภาพฮาร์ดดิสก์
  • การทำ Swap File
  • กำหนดชื่อเครื่องและหมายเลข IP ให้กับเครื่อง Server
  • การติดตั้งโปรแกรม Richtech Diskless บนเครื่อง Server
  • การสร้างไฟล์ Image ของ Windows XP และ Data สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลจากเครื่อง Client
  • กำหนดหมายเลข IP ที่ต้องการแจกให้กับเครื่อง Client
  • กำหนดค่าเพื่อสร้างเครื่อง WorkStation
  • ติดตั้งโปรแกรมและกำหนดค่าที่เครื่อง Client
  • สร้างพาร์ทิชั่นจากไฟล์ Image
  • ก๊อบปี้ Windows XP จากเครื่อง Client ไปเก็บไว้ที่ไฟล์ Image บนเครื่อง Server
  • ถอดฮาร์ดดิสก์เพื่อทดสอบการทำงานของเครื่อง Client
  • การทำ Backup Server
  • การทำ 1 Image รองรับได้หลายสเปค
  ระยะเวลาอบรม 3 วัน ราคา 5,900 บาท

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • ezadmin
 • อำเภอเขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร