แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย

 • สินค้า : มือหนึ่ง
 • ประเภท : การศึกษา
 • หมวด : อื่นๆ
 • ต้องการ : ขาย
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน
  ข่าวดีค่ะ !! >>การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 181 อัตรา วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2559

  การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน จำนวน 181 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2559
  ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
  1. พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 64 อัตรา
  2. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา
  3. พนักงานการเดินรถ 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา
  4. พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 57 อัตรา
  5. วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา
  6. พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา
  7. พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา
  8. วิศวกร 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 4 อัตรา
  9. พนักงานเทคนิค 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 3 อัตรา
  10. พนักงานการบัญชี 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 2 อัตรา
  11. พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 7 อัตรา
  12. พนักงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 1 อัตรา
  13. พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตราเงินเดือน 10,440.- บาท จํานวน 1 อัตรา
  14. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 7 อัตราเงินเดือน 20,030.- บาท จํานวน 1 อัตรา
  15. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา
  16. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 23 อัตรา
  17. นายแพทย์ 7 อัตราเงินเดือน 20,030.- บาท จํานวน 3 อัตรา

  18. เภสัชกร 6 อัตราเงินเดือน 17,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา
  19. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 4 อัตรา
  20. พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 (นักรังสีเทคนิค) อัตราเงินเดือน 16,830.- บาท จํานวน 1 อัตรา

  การรับสมัครสอบ
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ http://railway.thaijobjob.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม
  - ไฟล์ประกาศรับสมัคร


  จำหน่ายแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)

  แนวข้อสอบ ช่างเทคนิค 4 ฝ่ายอานัติสัญญาณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

  แนวข้อสอบพนักงานคุมประแจ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย

  แนวข้อสอบช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  10 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
  11 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
  12 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย

  พนักงานการตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  10 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
  11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด
  12 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด

  พนักงานการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
  11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

  พนักงานเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย

  พนักงานบริหารงานทั่วไป การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  10 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน
  11 แนวข้อสอบเพนักงานบริหารงานทั่วไป ชุด 1
  12 แนวข้อสอบเพนักงานบริหารงานทั่วไป ชุด 2

  เสมียนสถานี การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)
  1 ความรู้เกี่ยวกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  2 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย
  3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
  4 แนวข้อสอบภาษาไทย
  5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  6 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
  8 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
  9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543
  10 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
  11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
  12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

  ติดต่อทางไลน์ ID 0929830054

  ติดต่อผู้ประกาศ

 • narumol
 • อำเภออำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์